Image by Steven Libralon

טיפול בילדים

הטיפול הוא המקום בו האדם מביא את עצמו,על מכלול תכונותיו, זהויותיו, רגשותיו. הצלחותיו וכשלונותיו. רגעי הפחדים והאומץ, השמחה והעצב. באמצעות הטיפול, הרגש מעובד, והתחושות השונות אשר נחוות תחילה כנפרדות זו מזו, נבנות ומתגבשות לכדי זהות אחת, אינטגרטיבית ושלמה.

האמצעים בהם משתמשים בטיפול הינם בהתאם לדרך ההבעה המתאימה לאדם. המשחק מהווה כלי טיפולי מרכזי אצל ילדים, דרכו ניתן ללמוד ולפתח את עולמם הרגשי. יחד עם זאת, ישנם כלים נוספים בהם ניתן להשתמש, בהתאם לצרכי הילד. כך למשל, הספורט, האמנות, המוזיקה והבישול. בנוסף לכך אני משתמשת בעבודתי הטיפולית בהתאם לצורך בטכניקות וויסות רגשות של הגל השלישי ומיינדפולנס.